instynkt-akumulator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wzmacniaczem nieinstynktownego zachowania apetytywnego. To zachowanie z kolei stanowi pomost pomiędzy wyposażonym w energię organizmem a konkretnym otoczeniem, w którym ta energia może zostać uwolniona. Rysunek 3-3 (Thorpe, 1948) pokazuje związki między instynktem, zachowaniem apetytywnym a zachowaniem spełniającym. Więź między instynktem-akumulatorem energii a zachowaniem apetytywnym wyjaśnia mechanizm nerwowy (patrz rys. 3-2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.