integratywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wykonywania przez jednostkę zadań. Utrzymanie wykonywania przez jednostkę zadań na odpowiednim poziomie wymaga więc stałej poprawy sytuacji („ciągle pobudzającej atmosfery“) w takim stopniu, aby stale 73 Rozpatrywanie tego zagadnienia wykracza poza ramy niniejszej pracy. Na temat tzw. dyrektywnego i integratywnego stylu zarządzania patrz J. Kurnal: Zarządzanie przez integrację w handlu, wyd. cyt...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kwiatkowski, Stefan 1967. Produkcyjne zachowanie jednostki w zespole pracowniczym, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.