inteligencko-oportunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ten zapał bardzo szybko ustąpił miejsca z jednej strony niewolniczej czołobitności przed burżuazyjną krytyką Marksa, z drugiej zaś strony — czysto zawodowemu ruchowi robotniczemu (strajkizm — ekonomizm). Rozbieżności między kierunkiem inteligencko-oportunistycznym a proletariacko-rewolucyjnym doprowadziły do rozłamu v/ zagranicznym „Związku“. Gazeta „Raboczaja Mysi“ 1 zagraniczne czasopismo „Raboczeje Dieło“ (to ostatnie w nieco mniejszym stopniu) były wyrazicielami ekonomizmu, pomniejszały znaćzenie walki politycznej, prze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo