interaktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Obserwacja życia społecznego i liczne badania socjologiczne dostarczają wielu dowodów na to, że grupy społeczne, zwłaszcza tzw. grupy pierwotne, interaktywne stanowią często forum kształtowania się rozmaitych zachowań sprzecznych z aprobowanym społecznie porządkiem normatywnym (alkoholizm, uchylanie się od pracy, chuligaństwo itp.). Destruktywna siła oddzia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Białyszewski, Henryk 1983. Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.