intern

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nauce języka polskiego, historji i literatury polskiej. Przytem zaznaczyć musimy, że rozwój młodzieży w kierunku czysto narodowym odbywa się naogół w bardzo niekorzystnych warunkach miejscowych: młodzież polska szkolna, przeważnie zrodzona z matek Francuzek, we własnem ognisku rozmawia tylko po francusku, a nawet dzieci rodziców Polaków nieraz w domu nie używają języka polskiego. W takich warunkach tylko uczniowie interni, pozostający bezpośrednio pod wpływem szkoły, mogą prawidłowa rozwijać się w kierunku narodowym i naogół dość poprawnie mówić i myśleć po polsku. Jednakże, pomimo tych smutnych warunków kolonji polskiej na obczyźnie, Szkoła Polska od...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.