intralingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyrażenie „stary kawaler” można zastąpić bardziej sprecyzowanym określeniem „człowiek nieżonaty”, jeśli taka dokładność okaże się potrzebna. Odróżniamy trzy sposoby interpretacji językowego znaku: można go przetłumaczyć na inne znaki w tym samym języku, na znaki w innym języku lub na znaki w innym, nie składającym się ze słów, systemie symboli. Te trzy rodzaje tłumaczenia mają swoje odrębne nazwy: 1) Tłumaczenie intralingwistyczne, czyli przeredagowanie, jest interpretacją znaków językowych za pomocą innych znaków tego samego języka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.