inwestycyjno-produkcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dóbr o w o 1 s k a M.: Dynamika przemian społeczno-demograficznych i osadniczych w okręgu siarkowo-metalurgicznym, „ZBRU” 1968, nr 29, s. 13—69 / Dolata R., Gałecki R.: Podaż produktów rolnych i zaopatrzenie wsi w artykuły inwestycyjno-produkcyjne w powiatach Turek i Łęczyca, „ZBRU” 1964, nr 11, s. 379—405 Gał aj D.: Chłopi-robotnicy w rejonach uprzemysławianych (z badań opinii ludności wiejskiej w rejonie płockim i puławskim), „ZBRU” 1964, nr 7, s. 51—74...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porwit, Krzysztof 1968. Zagadnienia rachunku ekonomicznego w planie centralnym, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo