irenistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 pokoju. Stanowisko to utwierdzi się w nim jeszcze w okresie, gdy będzie pisał Próby, to znaczy w drugiej połowie XVI wieku, kiedy Francja stanie się terenem otwartego konfliktu zbrojnego między dwiema partiami religijnymi. Wówczas irenistyczna i sceptyczna filozofia Montaigne’a stanie się możliwą platformą pojednania między walczącymi stronami i lekarstwem na fanatyzm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
de Montaigne, Michel 1985. Próby. T. 1-3, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), wyd. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.