irytująco-modernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiego. Dla Przybyszewskiej zło, kłamstwo, przemoc i bezprawie mogą być dobre, jeśli zostały użyte przez wielką jednostkę dla wielkiego celu. O to w istocie idzie, czemu poświęcić wszystko, przy czym własna śmierć jest traktowana z irytująco-modernistyczną przesadą jako coś niespecjalnie ważnego. Ale jak to świetnie jest zrobione! Robespierre chce ocalić Dantona dla rewolucji, chce utrzymać jego mit, podobnie jak Putrament w finale swojej książki pokazuje, jak się ocala mit Bołdyna i po co. Ponieważ Danton okazuje się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kuncewicz, Piotr 1991. Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918. T. 1, Warszawa : Officina
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.