istnienie-dobro

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsze otwarcie człowieka, najbardziej fundamentalne, to otwarcie na Boga. Wynika ono z faktu ustawicznego stwarzania, dzięki któremu Bóg podtrzymuje człowieka przy istnieniu. Akt stwórczy ciągle wlewający w człowieka istnienie-dobro (infundens et creans bonitatem rerum, jak mówi św. Tomasz) siłą rzeczy otwiera człowieka na łaskę-wezwanie idące od osobowego Boga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.