izosylabizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) runkowane momentem historyczno rozwojowym, mogło ono iść przede wszystkim po linii przytłumienia metrycznego waloru izosylabizmu. Wyjście z takiej sytuacji mogło tyć tylko jedno: nadanie waloru metrycznego wszystkim akcentom szeregu. A to właśnie prowadziło do sylabo-! onizmu, do zamiany szeregu równozgłoskowego na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.