izosyntagma

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale koniecznością jest jeszcze zbadanie osobliwości i odrębności składniowych w gwarach ludowych. Niezawodnie także zjawiska składniowe będą miały pewien terytorialnie ograniczony zasiąg, a obok izofon i izoglos mogłyby stanąć „izosyntagmy“ jako ważny przyczynek do charakterystyki geograficzno-socjalnego różnicowania się języka. — Z drugiej strony trzeba by szczegółowo zbadać rozwój formacji składniowych od czasów najdawniejszych do stanu obecnego, wykryć i konkretnie wskazać ewentualne wpływy składni obcych, zwłaszcza łacińskiej, co wszystko dałoby w wyniku historię typów i procesów syntaktycznych, znaną na razie z ogromnie cennej, ale z konieczności ogólnej i fragmentarycznej syntezy Łosia. — Po takim przy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1937. Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków : PAU
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.