izotermiczno-izobaryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pary w cylindrze maszyny parowej. E. swobodna (funkcja Ciibbsa), funkcja stanu G określona jako: G = = U + pV — TS = H — TS, gdzie T — temperatura bezwzględna, S— entropia; e. swobodną stosuje się przy opisie przemian izotermiczno-izobarycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.