izotiokwas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) T. są cieczami o niższych temp. wrz. i gorszej rozpuszczalności w wodzie niż odpowiednie kwasy karboksylowe; dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych. W reakcjach chem. zachowują się tak, jak to wynika z obecności grupy -SH i -OH, co jest rezultatem tautomerii tiokwas ^ izotiokwas. Otrzymywane są z kwasów karboksylowych i pięciosiarczku fosforu lub z chlorków kwasowych i wodorosiarczku sodu. Dwutiokwasy otrzymywane są z jodków alkilo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.