izotonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mechanizm zależności między azocicą a bipocbloremią nie jest dotąd należycie wyjaśniony. Najmniej prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, że azocica jest tu zjawiskiem celowym, mającym się przyczynić do przywrócenia izotonii, naruszonej przez hipochloremię. Prawdopodobniejsze jest, że wzrost azotu resztkowego zależy w; tych przypadkach od oligurii oraz od przejściowej niedomogi nerek, uwarunkowanej bipocbloremią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.