izotop

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 ciężarze atomowym 79,2 jest mieszaniną sześciu izotopów o odnośnych masach atomowych 74, 76, 77, 78, 80 1 82. Krypton o ciężarze atomowym 82,9 również jest mieszaniną sześciu izotopów o odnośnych masach atomowych 78, 80, 82, 83, 84 i 86. Tak więc trzy cięższe izotopy selenu posiadają te same masy, co i trzy lżejsze izotopy kryptonu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.