izotopowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odmiany izotopowej tlenu. W przypadku bombardowania jądra berylu chyżemi cząstkami alfa (państwo Joliot w Paryżu i Chadwick w Cambridge) mamy: Be9 + a -> C12 -f- to/ (jądro berylu wchłania jądro helu i rozpada się na jądro węgla i neutron), i dwóch odmian izotopowych boru (ci sami badacze): Bn -f a -► N14 + to / (jądro boru wchłania jądro helu i rozpada się na jądro azotu i neutron), B10 -f- a -» C13 + n t (jądro boru wchłania jądro helu i rozpada się na jądro odmiany izotopowej węgla i proton)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.