izotropia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozorne prawa natury, wyrażające równomierność i izotropię, powstają stąd, że mierzymy świat przyrządem, który sam również jest częścią świata. Zarówno przyrząd mierniczy jak i to, co mierzymy, składa się w ostatniej instancji z elementarnych cząstek tego samego typu, tak że każda asymetria w ich zachowaniu się musi pojawić się jednocześnie w obu porównywanych ze sobą rzeczach i musi wobec tego zniknąć ze wszystkich wyników naszych pomiarów. Na innym miejscu wyjaśniłem,1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eddington, Arthur 1937. Nauka na nowych drogach, przeł. Sz. Szczeniowski, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.