izotropowo-niejednorodny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Równanie Laplace’a wykorzystuje się w celu określenia pola elektrycznego wywołanego przez stacjonarny rozpływ prądu z obszaru źródłowego, w dowolnym środowisku izotropowo-niejednorodnym. Rozwiązanie tego równania powinno spełniać tzw. warunki jednoznaczności. Na granicy rozdziału różnych środowisk jednorodnych powinny być spełnione warunki graniczne, wynikające z założenia ciągłości potencjału i składowej normalnej (do granicy rozdziału) wektora gęstości prądu. Warunki te są następstwem za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Plewa, Stanisław 1972. Geofizyka wiertnicza, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.