izowertykalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podczas interpretacji oprócz przekrojów wykonuje się również mapy. Najpierw sporządza się mapy czasowe (ryc. V-59), a dopiero na ich podstawie mapy głębokościowe. Te ostatnie mogą uwzględniać migrację promienia sejsmicznego (mapy izonormalne — ryc. V-60) lub ją pomijać (mapy izowertykalne). Czasami sporządza się mapy głębokościowe na podstawie przekrojów głębokościowych, lecz sposób ten jest mniej dokładny. Niekiedy do przeliczenia map czasowych na mapy głębokościowe używa się specjalnych map obrazujących rozkład prędkości. Na każdej mapie głębokościowej powinny znajdować się informacje o sposobie jej konstrukcji i przyjętym rozkładzie prędkości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fajklewicz, Zbigniew (red.) 1972. Zarys geofizyki stosowanej, Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.