izozerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mentu 0 oznacza wówczas jednakowy stopień zmutowania. Ażeby dać wyraz tej gradacji, wysunęliśmy pojęcie plejad, pojęcie nadrzędne w stosunku do grup krwi. Krwinki zawierające jednakowe ilości elementu 0 zaliczamy do plejad izozerowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.