izraelsko-amerykański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zachowały się liczne ślady architektonicznej działalności pierw.szego budowniczego Cezarei. Heroda (pomiędzy 12 a 9 rokiem przed Chr.). I te budowle, oraz późniejsze — z czasów rzymskich, bizantyjskich i krzyżowych — badają obecnie ekspedycja włoska oraz izraelsko-amerykańska. Ta ostatnia8 nie zanotowała ciekawszych wyników, poza możliwością lokalizacji wcześniejszego od Cezarei miasta tuż obok niej położonego, tzw. Wieży Stratonowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo