jaćwiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) hipotezy. Aby nastąpiła konfrontacja militarna polsko-litewska, niezbędne były dwie przesłanki — 1) uformowanie się państwa litewskiego i 2) powstanie terytorialnych podstaw takiej konfrontacji. Obie te przesłanki zaistniały dopiero w XIII w. Przed tym możliwe były tylko wyprawy poszczególnych naczelników plemiennych litewskich poprzez ziemie pruskie, jaćwińskie i ruskie na pograniczne terytoria polskie, wyprawy po łup, tak charakterystyczne dla dziejów wczesnohistorycznych. Ale o takich wyprawach nie można mówić jako o konfrontacji polsko-litewskiej w płaszczyźnie stounków polityczno-państwowych. Na marginesie tego zagadnienia warto zastanowić się nad misją...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.