jabłkóweczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 Chrabąszcz majowy, Melolontha melolontha: chrząszcz (z lewej samica, z prawej samiec), niżej larwa (pędrak) w ziemi; 2 Kuprówka rudnica, Euproclis chrysorrhoea: motyl (samica) i gąsienica żerująca na gałązce jabłoni; 3 Nasionnica trześniówka, Rhagoletis cerasi: muchówka i larwa żerująca w owocu czereśni; 4 Skorupik jabłoniowy, Lepidosaphes ulmi: pluskwiak, z lewej tarczki samiec na gałęzi; S Przędziorek owocowiec, Metatetranychus ulmi: pajęczak, z lewej skupienia jaj na gałęzi, u góry jajo; 6 Kwieciak jablkowicc, Anthonomus pomorum: chrząszcz i pąki kwiatowe jabłoni uszkodzone przez larwy; 7 Owocówka jabłkóweczka, Laspeyresia pomonella: motyl i dorosła gąsienica opuszczająca jabłko; 8 Prządka pierścienica, Malacosoma neustria: motyl, niżej gąsienica na gałązce jabłoni oraz złoże jaj; 9 Borecznik sosnowy, Diprion pini: błonkówka (samica), jaja i żerujące gąsienice na gałązce sosny; 10 Bawełnica korówka, Eriosoma lanigerum: mszyca — uskrzydlona i bezskrzydła, obok gałązka jabłoni z żerującymi samicami oraz część gałęzi z naroślami, powstałymi wskutek ich żerowania; 11 Kornik drukarz, Ips typographus: chrząszcz, wyżej larwa, obok chodniki w drewnie świerka; 12 Strzygonia choinówka, Panolis flammea, motyl i gąsienica żerująca na gałązce sosny; 13 Kozioróg dębosz, Cerambyx cer do: chrząszcz, obok larwa i część pnia dębu z widocznym chodnikiem. Rysunki 3, 4, 5, 9, 10 znacznie powiększone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.