jabłkowo-pomarańczowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Parafrazy mogą różnić się klasami leksemów motywujących człony złożenia, np. dżem jabłkowo-pomarańczowy — 'dżem z jabłek i pomarańczy’ lub 'dżem jabłkowy i pomarańczowy (zarazem)’. Wybieramy niejednokrotnie parafrazę gorszą z punktu widzenia intuicji użytkownika języka, lecz ogólniejszą, 2 Na podstawie parafrazy ustala się podzielność na temat i formant i w związku z tym sufiksy kończące złożenia, np. -owy w pięciomilionowy, -ny w człekokształtny, -ski w dalekomorski, -ysty w drobnowzorzysty itp. należy uznać za formanty kompozycji (wraz z interfiksem), a nie za morfemy należące do drugiego członu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.