jabłoneczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) połączonymi rękoma.) DZIEWCZĘTA: Chłopcom krasonecki, zęby sie żeniły, zęby sie żeniły, Pannom pierścionecki, zęby sie ciesyły, Pannom pierścionecki, zęby sie ciesyły.13) (Teraz dziewczęta odtwarzają plastycznie obrzędową pieśń „Jabłoneczka“. Trzy, cztery lub pięć dziewcząt, zależnie od ilości biorących udział w zespole, oddaje gaikowe wstążki 13) 	W maszynopisie J. Cierniaka po tej pieśni znajduje się następująca propozycja inscenizacyjna: „Po wymianie (krasonecek i pierścionków) wszyscy ustawiają się w taneczne pary i śpiewając, tańczą naokoło „gaicka“, który obecnie już staje się rózgą weselną“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cierniak, Jędrzej 1948. W słonecznym kręgu. Widowisko cykliczne oparte na zwyczajach i obrzędach z żywobyciem wiejskiego człeka w dorocznym obiegu słońca związanych, Warszawa : Instytut Wyd. „Sztuka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.