jabłonkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) XIII, s. 49), że w gwarach, w których tendencja do przejścia spirantów i afrykat dziąsłowych palatalnych w zębowe wystąpiła przed ich dyspalatalizacją (rozwój w $'), mamy do czynienia nie z mazurzeniem, lecz z zupełnie innym zjawiskiem, zwanym „jabłonkowaniem” lub „siąkaniem”. Na samym mianowicie południu Śląska Cieszyńskiego, w okolicach Jabłonkowa, mieszkańcy kilkunastu wsi nie odróżniają s i ś, & i ź, é i 6, j i 5. Występują tu zamiast nich albo spółgłoski pośrednie S I é 5 (np. Sel 'szedł’...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.