jabłonkowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Element rolniczy, przedstawiający dziś warstwę polską najbardziej odporną dla wynaradawiania się, składa się przeważnie z właściecieli małej własności ziemskiej, dobrze naogół zagospodarowanej; zamieszkuje on powiat sądowy jabłonkowski i czesko-cieszyński (z wyjątkiem Trzyńca), północno-wschodnią część frysztackiego, oraz północną i wschodnią część bogumińskiego. Pozostałe części wspomnianych powiatów zamieszkuje polska ludność przemysłowa (górnicy i robotnicy fabryczni), naogół biedna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.