jabłonkowsko-trzyniecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 9. Szkolno-środowiskowa lokalizacja na obszarze zaolziańskim przedstawionych antroponimów, zagęszczona w rejonie jabłonkowsko-trzynieckim i coraz luźniejsza w kierunku północno-zachodnim, pokrywa się z rozmieszczeniem „czystych” i „mieszanych” skupisk społeczności polskiej na tym obszarze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popowska-Taborska, Hanna, Duma, Jerzy (red.) 1997. Onomastyka i dialektologia. Prace dedykowane Pani Profesor Ewie Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa : SOW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.