jachtowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wali się tak samo. Nie znać po nich było radości, że widzieli kwitnące drzewa i piękne ptaki, że słyszeli dziwny język i poznali obcy naród. Z pogardą patrzyli na nasze niedbałe ubrania jachtowe, tak że zawstydzony wsunąłem moje szkła połowę do kieszeni i stłumiłem pobrzękiwania zatkniętych za pas butelek do zbierania okazów. Gdy na powrót wydostałem się na czyste morskie powietrze, obejrzałem się trwożliwie za siebie, zanim wyciągnąłem lornetę, by przyjrzeć się trznadlowi. Potem poszedłem do bardzo podobno wesołego domu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.