jaczejka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nistów ostatecznie okazało się tak mało. W r. 1921 na siedrm tysięcy z góra jeńców polskich, zorganizowanych przez bolszewików w Krasnojarsku w brygadę wojskowo-robotniczą, według urzędowych danych, tytko 61 było zapisanych do »jaczejek«. Klub robotniczy polski imienia Matuszewskiego — tak nazwany według rozstrzelanego przez kolczakowców b olsze w i k a-P olnka, — założony w Krasnojarsku umyślnie dla jeńców z naszej dywizji, stale świecił pustkami. Ogółem rzec można, że nie tylko u tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.