jadacz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) comestator jadacz Biblia Leopolity 12/5 exactor nalegacz Biblia Leopolity 5/6 murmurator narzekacz Biblia Wujka 16 separator oddzielacz Biblia Leopolity 9/6 sator osiewacz Biblia Leopolity 50/16 subsessor podsiadacz Biblia Leopolity 15/33 cognitor poznawacz, uznawacz Biblia Leopolity 13/42 ventilator przewiewacz Biblia Leopolity 51/2 vastator rozchwytacz Biblia Wujka 39/10 elevator wywyższacz Biblia Wujka 51/22 conflator zlewacz Biblia Leopolity 51/L7 O zapożyczeniach leksykalnych z łaciny i greki pisał znakomity znawca literatury i kultury staropolskiej Aleksander Bruckner, którego prace na temat zapożyczeń są cenione do dziś, jakkolwiek pochodzą z pierwszej ćwierci XX w. Zacytujmy fragment jego wypowiedzi:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rybicka, Halina 1976. Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.