jadah

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) partnerów. Odnosi się to zwłaszcza do wizerunku z Catal Hiiyiik, na którym para mężczyzna-kobieta jest ustawiona równolegle do pary matka-dziecko. Można tu mówić o seksualizmie w sensie starotestamentowego jadah — wzajemnego poznawania się i akceptowania. W tak wyrażonym seksualnym oddaniu realizuje się to postrzeganie nadzwyczajnego wymiaru drugiej osoby, szczególnie dziecka przez matkę, które stało u kolebki człowieczeństwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.