jadalnia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ważnie samotnie, a bardzo pracowicie. Następny pokój do niego należał, ale w nim on nigdy nie przebywał, to izba łącząca jego lokal z lokalem Kirkorowej, przez tę izbę do pokoju dyktatora pospolicie wchodziło się: niekiedy jadalnią ona była. Wedle opisu Berga jakaś tam miała być umieszczona szafa olbrzymia, od mieszkania Kirkorowej oddzielająca, a zarazem, wedle fantastycznych pojęć rosyjskiego monografisty, odgrywająca pewną rolę w tajemniczych dziejach powstańczej organizacyi. Wszystko atoli fałszem i fantazyą tu jest pisa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.