jantar

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) «kich jeszcze słów starosarmackich. Jest to kraj Sienkiewiczowskich „Krzyżaków” i Kiejstuta, który tu kiedyś zburzył zamek węgoborski. Tędy to przez księstwo Gałędziańskie szedł handel jantarem (bursztynem) z Północnego Bałtu do Czarnego Morza, a woły podolskie na tych samych szlakach stąpały ciężko ku Gdańskowi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo