jedermann

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystko to jednak nie wystarczy, jeśli się chce dokładnie określić panujące nastroje. Oficjalny nastrój jest pełen optymizmu; ufa się mechanizmowi rynkowemu i mającej nadejść pomyślnej koniunkturze ogólnoeuropejskiej : liczy się na lojalność i pokojowe usposobienie syndykatów i zadowala się rozwijaniem, na wzór angielski, systemu masowej produkcji tanich towarów, tzw. produktów „jedermann“ — w czym zresztą czuć naśladownictwo i co dotąd nie dało pomyślnych rezultatów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.