jednołamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ŁAM, druk. liczba wierszy —► składu, odpowiadająca w zasadzie długości —* kolumny książki, czasopisma lub gazety: szerokość kolumny może być równa szerokości ł. (kolumna jednołamowa) lub stanowić (w przybliżeniu) jej wielokrotność (kolumna wielołamowa), np. kolumna Wielkiej Encyklopedii Powszechnej jest 2-łamow'a; zob. też szpalta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.