jednopowietnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jedna, acc. -ę, -ą 140 jednodniowy 239 jednoklaśnik 32 jednopowiatowiec 132 jednopowietnik 132 jednoznaczek 152 jednoznacznik 152 jego mość 137 jegomość 137—138, -a, -owi, -em, -u 138 jemszczyk 29, 32 jeńce 131 jeszcze, jeszcze czego nie stało 55 jezdczy 249, 250 jezdny 153 jeździec 152—153, 178, jeźdźce 131 jeździecki 249 jeżeli 235, 338 jęczyczny 212, 213, 228 językowy 229 junak, junacze 126 jurysdykator 78, 83 jutrzenny 240, 248 jutrzeńka 122 jutrznia 240 jutrzniowy 240, 247, 248 Kabak 32 kabzla 240 kabzlowy 240, 247, 248 kadka 32 kadź 32 kagańce 130 kahlanka 20—21, 27 kalafaktor 78 kalafaktorski 79, 83 kalefaktor 78 Kalinowa, do Kalinowy, do Kalinowej 140 kalorifery 122 kalpenik 93, 101 kałamaszka 32 kałauzować 267 kapitaś 164 kapitasio 164 kapituła 78, 83 kapotowiec 155 kaprysować 267 kaptur 78, 83 kapucyny 130, 135 karafon 94 karafonik 94 karakolować 94 karb 110, 111, 114, złożyć co na karb kogo, trzymać w karbach 110 karbownica 181 karceres 78, 83 karebatalion 94, 101, 102 karesować się 94, 101 karienny 29 karierowicz 159 kartofla 135 karykatura 32 karykaturny 32 kastrioticz 159 kastriotowicz 159 katafalek 151 katapulcista 164 kawalec 154 kawaleria 136 kawałek 103 kazać się kochać 104...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.