jednorelacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uwzględniając udział środków w zasygnalizowaniu pytajnego charakteru wypowiedzi, wyraźną cezurę należy przeprowadzić między wyrazem pytajnym z jednej strony a intonacją pytajną, partykułą pytajną i szykiem z drugiej strony. Wyrazy pytajne, które równocześnie pełnią funkcje semantyczne i syntaktyczne są bowiem dwurelacyjnymi sygnałami pytania, podczas gdy wykładniki pozostałe są znakami jednorelacyjnymi pełniącymi tylko funkcje syntaktyczne. Jest to podział o tyle istotny, że o oznaczeniu pytań rozstrzygnięcia decydują sygnały jednorelacyjne, zaś pytań uzupełnienia sygnały dwurelacyjne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.