jednorocznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W książce Literatura prawdy i prohresu („Dnipro”, Kyjiw 1974) ukazały się dwie prace krytyczne Walerii Biediny: De jaki tendencji rozwytku poiśkoji dramaturhiji 60-ch rokiw” oraz „Suczasna polska antyfaszystśka powist'”. W jednoroczniku „Rik 1973. Literaturno-krytycznyj ohlad” („Dnipro”, Kyjiw 1974) w artykule D. Naływajka „Z potoku switowoji prozy”, recenzującym przekłady na ukraiński za rok 1973, wspomniane są: opowiadanie Juliana Kowalca, wydrukowane w piśmie Wseswit (Kijów, Nr. 9, 10 — 1973), oraz powieść Disneyland St. Dygata. Sprawy i troski...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.