jednostka-osoba

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Człowiek zatem jako taki, tzn. jako jednostka-osoba, jest istotą społeczną i nie może osiągnąć pełni swego życia przyrodzonego i nadprzyrodzonego inaczej jak przez uczestniczenie w życiu społeczności, uczestniczenie wymagające nieodzownie podporządkowania się jej dobru powszechnemu. Pod tym tylko warunkiem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.