jednowęzłowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) statku. Przy s. obserwuje się zawsze jedną lub kilka linii (linii węzłowych) lub punktów (węzłów), w których nie ma zmian poziomu wody (cząstki wody pozostają w spoczynku). W zależności od liczby węzłów (linii węzłowych) rozróżnia się s. jednowęzłowe, dwuwęzłowe itd. Wszystkie cząstki wody położone po jednej stronie linii węzłowej znajdują się zawsze w tej samej fazie ruchu, cząstki zaś wody położone po drugiej stronie tej linii — w fazie przeciwnej. To stanowi za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.