jedynkowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeżeli kk = jk = 0, to najbliższy impuls zegarowy nie powoduje zmiany stanu, to znaczy 0 -> 0 lub 1 -*■ 1, co można zapisać jako qk+l = qk. Jeżeli kk = 1, jk = 0, to po najbliższym impulsie zegarowym będzie qk+1 = 0 (następuje więc zerowanie układu), oznacza to 0 -»• 0 lub 1 -> 0. Jeżeli fc* = 0 ,jk = 1, to po najbliższym impulsie zegarowym będzie qk+i = 1 (następuje więc jedynkowanie układu); oznacza to 0 -> 1 lub 1 -*■ 1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.