jenialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc dla tego, że wystawiając jakiś pejzaż, kawałek morza w dali ukazałem, już mam dla tego, że się widnokrąg oceanu z dala ukazał, koniecznie malować wszystkie po nim przepływające floty, boje morskie, burze i rozbicia? Mamyż prawo nastawać na malarza, że z profilu tylko wystawił Napoleona, gdy miał tak blisko, bo zaraz za nosem, całą twarz tak jenialną, podającą mu pole do rozwinienia wyższego talentu? Nie — Wernetowi nawet wyrzucać-by nie można że chciał się drobniejszym zabawić obrazem, kiedy tylko w tój drobnostce piętno swojej zdolności wycisnął... Mickiewicz w Tadeuszu, zwła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.