jeniec-czerwonoarmista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Byli wśród nich ci, którzy służyli w latach 1918—19 w oddziałach karnych, podoficerowie młodszych roczników, którzy uchylili się od mobilizacji wrześniowej, wachmistrze i podchorążowie byłej Armii Dońskiej, powstańcy wsławieni rozstrzałami jeńców-czerwonoarmistów podczas zeszłorocznego powstania w okręgu górnodońskim, słowem — ludzie, którym władza radziecka nie dogadzała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szołochow, Michał 1955. Cichy Don. T. 3-4, tłum. W. Rogowicz, A .Stawar, wyd. 6, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.