jeniec-kaleka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) liczbę zamordowanych na 40.74 Zastępca komendanta Stutthofu, SSHauptsturmfiihrer, Teodor Meyer, pamięta „tylko“ o 20 inwalidach, którzy po przybyciu do obozu po dwóch dniach zostali przekazani do dyspozycji lekarza obozowego, a następnie bądź zagazowani, bądź też powieszeni, lub rozstrzelani.75 Nie ulega wątpliwości, że przedwstępne tortury, którym poddano jeńców-kaleki, miały na celu ułatwienie ich wymordowania przez osłabienie ich woli do życia i walki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.