jeniec-komunista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 na obszarze operacyjnym. Masowy mord komisarzy, liczne wypadki mordowania jeńców-Żydów oraz jeńców-komunistów przez jednostki wojskowe wskazują, że bezpośrednia eksterminacja „niepożądanych“ przez Wehrmacht nie ograniczała się do tego jednego tylko okręgu. Pamiętamy w cytowanym już rozkazie gen. Wagnera z 24 lipca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.