jeniec-spadochroniarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie ulega wątpliwości, że w wojnie lotniczej winny obowiązywać te normy wojny lądowej, które dadzą się do niej zastosować, jak zakaz bombardowania osiedli i miast otwartych oraz wynikające z jej ducha zwyczaje niezabijania bezbronnych (na przykład lotnika po wyskoczeniu ze spadochronem z zestrzelonego samolotu). Jaki jest w tym stanie rzeczy status jeńca-lotnika czy jeńca-spadochroniarza? Uczony polski Julian Makowski był zdania, że „lotnictwo wojskowe stanowi część nieodłączną sił zbrojnych lądowych i morskich, wobec czego podlega ono przepisom, obowiązującym w wojnie lądowej i morskiej“.508 Wzięty do niewoli lotnik powinien więc być traktowany jak jeniec i korzystać z praw, jakie przysługują jeńcom z innych rodzajów sił zbrojnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.