jeniec-volksdeutsch

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dana. Z nielicznych posiadanych dokumentów wynika, że w ścisłym współdziałaniu z armią EK „likwidowały“ wówczas na obszarach tyłowych wszelkie objawy oporu, szpiegostwa i sabotażu, dokonywały obław na członków Związku Zachodniego, powstańców śląskich i wielkopolskich, a także komunistów, rozstrzeliwały Żydów, natomiast w obozach jenieckich przy pomocy jeńców-volksdeutschów wyławiały rzekomych zabójców volksdeutschów.111 Przed rozpoczęciem kampanii przeciw Związkowi Radzieckiemu, w czerwcu 1941 roku, na podstawie porozumienia między OK W i OKH z jednej strony a RSHA z drugiej przydzielono i podporządkowano każdej grupie armii operującej na Wschodzie „Pełnomocnika Szefa Sipo i SD“, któremu podlegała jedna grupa operacyjna podzielona na kilka oddziałów operacyjnych lub specjalnych (Sonderkommando, SK). Każdej armii przydzielono w zasadzie oddział operacyjny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Datner, Szymon 1961. Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych armii regularnych w II wojnie światowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.