jeniectwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bezpośrednio po powstaniu „grupy norymberskiej“ między jej polską większością a mniejszością sjonistyczną rozegrał się zażarty bój o charakter narodowościowy tej grupy. Żydowski nacjonalizm, w całkowitej zgodzie z faszyzmem niemieckim, dążył do wyobcowania przymusowego getta jenieckiego z ogółu jeniectwa polskiego i wyodrębnienia go w jakąś, szczególnego rodzaju, społeczność narodowo żydowską. Ten absurdalny zamysł udaremniono w zarodku i nacjonalistom żydowskim wybito z głów raz na zawsze wszystkie zamachy na polskość izolowanej przez hitlerowców grupy jeńców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brandys, Marian 1955. Wyprawa do oflagu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.